Privacybeleid

De Stichting Vrienden van Erica respecteert de privacy van onze (potentiƫle) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken.

De Stichting Vrienden van Erica is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In dat kader zijn wij aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Stichting Vrienden van Erica neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan.

De Stichting Vrienden van Erica houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Lees hier de complete Privacyverklaring van de Stichting Vrienden van Erica